Работно време

Приемно време: Декан

Четвъртък 09:00 - 17:00

  Skip available courses

  Available courses

  Курсът История на Християнството в България включва, естествено в по-голяма степен, историята на Българската православна църква. Но това далеч не е всичко за историята на християнството в България. Протестантските църкви също вече имат до 160 годишна история в България, а Католическата Църква още по-дълга.
  В този курс студентите ще се запознаят с най-важните личности, събития, движения и проблеми, които са повлиявали на развитието на християнството в България. Също така те ще разберат начина, по който света и църквата са се повлияли взаимно, както и ролята на различните църкви в културното и духовно развитие на българската нация.
  Този курс ще подготви студентите:
  1. Да могат да преценяват защо и как "местоположението” има влияние върху интерпретацията на библейските текстове.
  2. Да обяснят разликата между херменевтиката и екзегетиката.
  3. Да придобият разбиране за историята на тълкуването.
  4. Да вземат под внимание историко-културния произход, литературните въпроси и жанра при тълкуването на библейските текстове.
  5. Да разберат ролята, която „голямата картина" на Библията играе при тълкуването на пасажи от Писанието.
  6. Да демонстрират смирение и вярност като интерпретатори на Библията.

  Курсът "Богословие на Реформацията" с преподавател д-р Даниел Патерсон се концентрира върху богословието на протестантските реформатори, включително Мартин Лутер, Улрих Цвингли, Филип Меланхтон и Джон Калвин. В него се изучава тяхната теология в историческия и богословския контекст на Европа и католическата църква през петнадесети и шестнадесети век.

  Въведение в богословието е основен курс, който дава на студентите необходимото разбиране, за да ги подготви да започнат по-задълбочени изследвания по догматично богословие.


  Основното съдържание на курса разглежда задачата, метода и значението на богословието. Задачата се занимава с това що е теология. Методът се отнася до това как изпълняваме задачата на богословието, а значението отговаря на въпроса защо изпълняваме задачата на теологията. Основата в богословието ще бъде допълнително развита чрез размисъл върху опасностите на теологията, както и върху формата на теологията от гледна точка на Евангелието на Исус Христос като част от разгръщащата се „голяма картина" на Бога.


  В края на този курс студентите ще разбират важността на стабилното догматично богословие за развитието на плодородно преподавателско служение и ходене в близост с Бог.

  Преглед на курса

  ПРЕГЛЕД

  Всяка седмица в църквите в България се изнасят проповеди.В курса по Омилетика I досега, ние се фокусирахме върху проповядването като задача, чрез която се предава Божието слово, която е насочена към сърцето на проповедника и слушателите му. Също разгледахме и как да структурираме проповедта си.

  На курса Омилетика IIние ще надградим върху тази основа, като размишляваме целенасочено върху слушателя. Кой е всеки един от слушателите? Какви са въпросите, които си задава? Кои са страховете и копнежите му? Ще отделим значителна част от времето да схванем какво значи да пораснеш в "секуларнo време” и как проповедниците трябва да обърнат внимание на тази особеност. Също ще наблегнем върху по-практическите аспекти на проповядването - стила на общуване. Те включват как използваме езика на тялото си, жестовете на ръцете, тона, интонацията, силата на говорa и т.н. Накрая ще разгледаме какво означава да направим критика на проповед. Искаме да се научим как да бъдем склонни и отворени да приемем критика за нашето проповядване - но по какви начини и според какви критерии?

  СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

  ТТТози курс ще подготви студентите да:
  1.Помислят върху състава на слушателите.
  2.Опишат какво значи „секуларна" култура.
  3.Разберат гледната точка на хора, които излизат от „секуларни" култури.
  4.Обясни стойността на ангажирането на хората в проповедта.
  5.Определи ключовите аспекти на доброто поднасяне на проповедта.
  6.Оцени нуждата от саморефлексия.
  7.Се научи на умението да критикува своята проповед и тази на друг човек.

  ОСНОВНА БИБЛИОГРАФИЯ

  1. Библейско Проповядване, Хадън Робинсън (Нов Човек)
  2. Портрет на Проповедника, Джон Стот (Нов Човек)
  3. Проповядване на Божието Слово-Курс по Омилетика, (Нов Човек)
  4. Лекции към Моите Студенти, Чарлс Спърджън (Нов Човек)
  5. Да се учим да проповядваме, Ахим Хертнер/Холгер Ешман (ЕМЕЦ в България, "ВЕРЕН”)
  6. Проповядвай Словото, Алфред Гибс (Нов Човек)
  7. Как да Говорим на Младежите, Кен Дейвис (ОМ - Оперейшън Мобилизейшън, Нов Човек)
  8. Теория на проповедта, том 1 & 2, Тодор Поптодоров (УИ „Св. Кл. Охридски)
  9. Духовния водач, Осуалд Сандърс (Нов човек)
  10. Как да печелим приятели и да влияем на другите, Дейл Карнеги (Кибеа)
  11. Как да придобием самоувереност и да влияем на другите чрез изкуството да говорим пред публика, Дейл Карнеги (Кибеа)
  12. Как бързо и лесно да се научим да говорим пред публика, Дейл Карнеги (Кибеа)
  13. Пълен наръчник на уменията за общуване с хората, Сю Бишъп (Наука и Изкуство)

  Въведение

  Дистанцията между 21-и век и библейския свят е по-голяма от сумата от годините между тях. Цивилизации се издигат и пропадат. Градове израстват и западат. Хора живеят и умират. Поколение след поколение, нашата единствена връзка с миналото е чрез нещата, които те са оставили след себе си.

  Археология , комбинация от двете гръцки думи archaios , означаваща древен, античен и logos , означаваща доклад, беседа, се употребява като общ термин за описване изучаването на миналото. Ето защо Йосиф Флави нарича своята 20-томна история „Археологията на евреите.”

  Днес археологията се отнася по-специфично към научната работа на откриване, изкопаване, проучване и интерпретация на физически останки (артефакти) от по-ранни времена. Р. Дж. Брейдууд ни дава полезно кратко определение, когато той нарича археология „изучаването на нещата, които хората са изградили и направили, така че да бъде разбран техния цялостен начин на живот.”

  Библейската археология засяга онази археология, която има важност в областта на библейските изучавания. На първо място, библейската археология се занимава с обясняване на времена, места, култури, текстове и практики на древния Близък изток и класическия свят, като фон и непосредствена среда за Божието развиващо се взаимоотношение с Неговите хора. На второ място, тя е полезен инструмент, който помага на съвременния вярващ да разбере по-добре библейския текст и да го приложи по-пълно в света днес.

  Цели на курса

  Целта на този курс е да въведе студента в историята, действието и главните постижения на библейската археология и покаже как тя може да бъде ползвана за увеличаване на нашето разбиране и прилагане на Писанието.

  В края на курса студентът трябва да може да:

  ● Определи библейската археология и другите свързани термини.

  ● Опише библейския свят в различните исторически периоди.

  ● Опише главни археологически открития и начинът, по който те повлияват нашето знание и разбиране на Библията и историята.

  ● Опише различни инструменти и техники, използвани от археолозите на полето и за анализ на находките.


  Задачи и изпити

  В курса ще има един изпит.

  Краен изпит (100% от оценката)

  Крайният изпит трябва да обхваща всичко, включвайки набора от лекции и всички други задачи за четене в курса.

  В курса „Догматичното богословие I” ще изучаваме някои от основните доктрини, които съставляват християнската вяра. Първо ще започнем с изследване на догматичното богословие като дисциплина и по-специално на различните методи, които са на наше разположение за тази задача. След това ще разгледаме доктрините за Откровението и Божия характер и качества. Ще завършим, като изследваме човечеството в началото и като обърнем внимание на падението. Ние не само ще се стремим да утвърдим библейска позиция по тези доктрини, но и ще започнем критичен диалог с онези, които опровергават подобни възгледи. И накрая, този курс засяга живота на вярващия човек, а не се отнася до абстрактно знание. Затова ще се съсредоточим върху това как догматичното богословие изгражда и екипира християнина и следователно църквата, за да прослави Бог в света.

  Този курс ще подготви студентите да:
  - Разбират и отстояват основните библейски идеи на обхванатите по време на курса доктринални области.
  - Споделят по ясен начин по време на теологичен разговор в рамките на категории, свързани с определена доктрина или доктрини.
  - Могат да обобщава доктринална мисъл, за да съобщят начина, по който дадените догми са свързани.
  - Продължават да усъвършенстват умението си за критично мислене и да ги прилагат към теологичните проблеми.
  - Укрепят доверието си в Писанието.
  - Напреднат в пътя си с Бог.
  - Се стремят да развият желанието си да споделят истините от Библията на Църквата и света.

  Преподавател: Слави Димов

  доц. д-р Тодор Велчев и Стив Панкрац

  Въведение в Стария завет 2015

  План за курса

  Преподавател: Мартин Хачикян 0888535359 hachikyan@gmail.com

  Описание на курса

  Въведението в Стария завет е преглед на по-стария (или първия) завет. Тази първа основна част от светите писания започва с началото на земята и създаването на човека. Както ще видите от вашето изучаване първата част от книгата Битие се занимава със сътворението и историята на човечеството.След като Бог призовава Авраам и го отделя (Битие 12),останалата част от Стария завет е историята на Еврейската (израелска) нация.

  Във вашето изучаване трябва да разгледате историческата обстановка на отделните книги от Библията, географското разположение на областта, за която се говори и културната среда на евреите и на народите, обкръжаващи Израел.

  Ще разглеждате времето и местата, за да може да разберете дължината на времето между Битие и Малахияи времето на основните части от историята на народа на Израел и тяхното взаимоотношение с околните народи.

  Накратко ще разгледате плановете на повечето книги от Стария завет, както и авторите на всички книги.

  Различните учени имат различни възгледи за авторството и за времето на написване на различните части на Стария завет.Някои от тези различия ще разгледате, но времето няма да ни позволи за по-широко разглеждане на всички възгледи. Учебникът, който ще използвате: „Въведение в Стария завет от Глисън Арчър се занимава с някои от тези проблеми.

  Старият завет е много важен за разбирането на Новия завет. Историята  на изкуплението идва чрез Стария завет и ни помага да разберем Божия план за неговите хора и идването на обещания Месия. Без разбирането на Стария завет, тълкуванието на Новия завет би бил непълен.

  Основни цели

  При завършването на този курс, студентът трябва:

  Да има основно познание за общата композиция и съдържание на Стария завет.

  Да има обща представа за всяка книга от Стария завет.

  Да има обща представа за историческия и географски контекст на Близкия изток.

  Да познава основната хронология на Стария завет.

  Да положи добра основа за историческо, литературно и богословско изучаване на Библията.

  Да знае наизуст подредбата на книгите от Стария завет в българката Библия.

  Учебници:

  Арчър, ГлисънЛ.  Въведение в Стария завет, Нов човек, София.

  Йенсен, Ървинг,Преглед на Стария завет, Нов човек, София.

  Рей Стедман,Приключения през Библията, Нов човек, София

  Има много други книги и части от тях са достъпни в Интернет.

  Constable, Thomas, Complete Bible Commentary достъпна на английски наwww.soniclight.com

  Това е добър евангелски коментар с исторически контекст и въведение за всяка книга от Библията.

  Keathley, J. Hampton, Concise Old Testament Survey, at www.bible.org

  Задания

  1.Научете подредбата на книгите в Стария Завет според българската Библия и бъдете готови да ги напишете на последния изпит.

  2.Прочетете следните книги от Стария завет: Битие; Изход; Числа; Исус Навиев, 1 и 2 Царе, Ездра, Неемия, Данаил, 12-те малки пророка.

  3.Изберете един от следните хора и направете изучаване на този човек. Напишете най-малко две страници за този човек: Каин, Ной, Авраам, Яков, Йосиф, Аарон, Мириам, Рут, Неемия, Ездра, Исус Навиев, Самсон, Сара, Рахил, Мелхиседек, Валаам, Самуил, Езекия, Йосия, Илия, Елисей.Включете във вашето изследване семейна среда, силни страни и слабости, уроци от техния живот, жизнени характеристики, важни стихове.

  4.Прочетете учебника на Глисън Арчър

  5.Изберете една от следните теми и напишете 3 - 4 страници върху темата.

  a.Какво е значението на името Яхве (Господ) за нашето разбиране върху книгата на Изход?

  b.Как книгата Числа описва Моисей? Как тя описва Яхве (Господ)?

  c.Изучете обетът на Йефтай. Какво направи той, за да изпълни обета си? Каква е ролята на този разказ в книгата Съдии?

  d.Изучете молбата на Гедеон за „руно” от Бога. Правилно ли е да се изисква „руно”, за да се разбере Божията воля? Обосновете вашия отговор.

  e.Племето на Юда е било избрано за царската линия, чрез която Месия е дошъл на света. Защо Юда е бил избран, а не линията на Рувим (първородният на Яков)?

  f.Кои са важните моменти на сходства и различия между заветът с Авраам (Битие 12 и 15) и заветът с Давид (1 Царе 7)?

  g.По какъв  начин Неемия е добър пример за вършене на Божията работа от административна перспектива? Има ли показани добри водачески практики и какви са те?

  h.Обсъдете пасажът от Малахия за даването и десятъка (Малахия 3:8 -12) и приложението им относно материалното благосъстояние. Дали даването на десятък е приложимо днес за църквата? Ако да, защо? Ако не, защо?

  i.Как може информацията, придобита от книгата Йов, да бъде използвана за утешаване на хора, които страдат?

  j.Какво означава "страх от Боав книгата на Притчите? Как това се съотнася с поучението върху законът на Моисей?

  Оценяване:

  Краен изпит                                   50%

  Изучаване на характер                        20%                             

  Курсов проект 30%      

  Краен изпит: Всички задания трябва да са завършени и предадени на крайния изпит.

  Датата на крайния изпит e: 16.11.2015 понеделник от 18 часа.

  Въведение в специалността

  Лектор: Д-р Марияна Филипова

  Тематично и часово разпределение

  19.10.2015

  18:00 - 19:20               Кратко представяне и запознаване със студентите

  I.Как да организираме обучението си? / лекция/

  1.Целеполагане

  2.Организация на времето / Time management/ -

  2.1.Проява на инициативност, действеност, отговорност, увереност, постоянство, усърдие

  2.2.Справяне с отлагането

  3.Правилен подход към обучението - позитивизъм /християнска среда, положителна нагласа водят до академично, личностно и духовно израстване/

  4.Средства, чрез който да постигнем учебна организация - Know how? на процеса на обучение

  Важно е да знаем какво целим и как да го постигнем при наличието на фактори като условия, време, познания, ресурси и др.

  II.Какви знания е нужно да притежаваме, за да постигнем организация в обучението си?

  1.Как да се снабдим с необходимите ни ресурси -

  1.1.Лекции, учебни материали, помощна литература и др.

  1.2.Ползване на библиотека / електронна и статична/

  1.3.Използване на компютърна техника / MS office, e-mail, internet, on-line материали - видео, презентации, книги, доклади и т.н./

  1.4.Други източници - комуникация с колеги и приятели, телевизионни образователни програми, печатни медии и др.

  III.Какви практически умения са ни необходими за да се обучаваме качествено?

  1.Водене на записки /линейни, графични - mind mapping/

  Description: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/6c/38/81/6c3881f1374ff5d0f38341d0e54330b4.jpgDescription: http://misterrichard.weebly.com/uploads/2/4/2/1/24219430/1477089.png?1382200382

  2.Писане на академични текстове / резюме, есе, курсова работа/

  Тънкости:

  2.1.Теза / основна идея на писмената работа/

  2.2.Структура /увод, изложение и заключение/

  2.3.Абзаци / идеи, мисли в защита на тезата/ брой и съдържание

  2.4.Аргументация / примери, собствени изследвания, изказване на мнение, обосновка/

  2.5.Обобщение / особености на увода и заключението/

  2.6.Библиография / стандарти на български и на английски език/

  2.7.Spelling check

  2.8.Софтуер за плагиатство

  Почивка 20 мин.

  19:40 - 20:20

  3.Компютърна текстообработка

  3.1.MS Word, MS Power Point

  3.2.Специализиран софтуер:

  -Софтуер за изучаване на библията

  -Софтуер за систематизиране на учебно съдържание /Blendspace/ https://www.youtube.com/watch?v=sTSIirFZ6bg

  -Софтуер за mind mapping

  -Тренажори за бързо четене http://www.spreeder.com/

  -Други ресурси / на английски език , и необходимостта от познания по чужд език за цялостно израстване и лесен достъп до най-новото и най-доброто/  - тренажори за изучаване на чужда езикова лексика.

  Почивка 10 мин.

  20:30 - 21:00

  Въпроси, упражнение, дискусия, обобщение.

  За финал - към какво се стремим и имат ли граници човешките възможности?

  Японска шишида и състезание по мета четене

  https://www.youtube.com/watch?v=zXpX2bQ8eF4

  20.10.2015

  Лекция с присъствие на колегията

  18:00- 19:40

  I.Концепция за постигане на цялостна ефективност в обучението

  1.Смисъл на обучението

  1.1.Търсене на смисъла в себе си - мотивация и само мотивация

  1.2.Къде сме ние и към какво се стремим?

  Японска шишида и състезание по мета четене

  https://www.youtube.com/watch?v=zXpX2bQ8eF4

  1.3.Поставяне на дългосрочни цели

  1.4.Обзор на обучението /планиране, изграждане на представа за цялото - сугестология и сугестопедия, и разделянето му на по-малки части, селектиране / метод на Златното сечение/ приоритизиране и обобщение.

  1.5.Приложимост / Като знам и мога, как мога да го приложа? Какво мога за да направя? Какво мога аз да създам и да дам още от себе си, за да успея? - елемента на самокритиката.

  II.Техники и методики / начини/ за постигане на ефективно обучение.

  1.От моментен ефект на запомняне / краткосрочна памет/ към „банка знания" / дългосрочна памет/

  2.Дветете мозъчни полукълба и техните възможности

  2.1.Скала на вниманието / моменти на повишение и занижение/ - техника на начало и край

  2.2.Повторения за дългосрочно запаметяване - брой и начини

  2.3.Прецизирането на материята в дълбочина 

  - метода на Златното сечение в конкретика или съотношението 80% - 20%

  - пресъздаване на материята - линейно и графично

  2.4. Подход от цялото към частите му, цялостно възприемане  на нещата - метода на Д-р Лозанов и ползите от сугестопедията.

  2.5.Моментът на изненадата или Фон Ресторфф ефектът

  2.6.Мнемоника

  Почивка 20 мин.

  20:00 - 21:00

  2.7.Mind mapping - метода на Тони Бюзан

  -Какво представлява?

  -Ползи от него?

  -Как да го използваме? Прашила или свобода на избора?

  -Онагледяване на тема, подтема, систематизиране на съдържание, изваждане на най-важното

  -Изучаване на мисловните карти за дългосрочни знания

  Видове мисловни карти: от лекцията до цялата наука,

  Мисловна карта на цяла книга и познания по диагонално четене

  -Софтуер за систематизиране на учебно съдържание /Blendspace/ https://www.youtube.com/watch?v=sTSIirFZ6bg

  -Софтуер за mind mapping

  -Тренажори за бързо четене http://www.spreeder.com/

  Поставяне на задачи за самостоятелна работа върху материята за 23.10.2015г.

  Колегите: Ако желаят да ги изпълнят колегите ги изпращат на e-mail посочен от мен за коментар и корекция. Също и за въпроси и задачи в дългосрочен план.

  23.10.2015г

  Студентите: Носят изпълнението им за споделяне на вижданията си и обмяна на опит. Коментари и корекции. Допълнителни задачи и практика.

  Групова работа и ползи от груповата работа:

  -Работа в екип и взаимопомощ

  -Идейност на екипите и силата на колективната единност

  -Групов проект

  -Ефективна комуникация

  -Екипни дейности - brain storming

  -дискусия

  -възникнали въпроси по време на работа

  -обмяна на опит и идеи, взаимно допълване

  -обучение, чрез преживяване / впечатления, съпреживяване на обучението/

  Поставяне на курсова задача / формат и срок за изпълнение/

  Курсът е предназначен за начинаещи, които желаят да се запознаят със староеврейския език  и приложенията му за изучаването на Стария завет. Красив, поетичен и привлекателен, езикът на древните евреи отваря за читателя на Божието слово неограничено поле на възможности, за задълбочаване на познанието му по Стар завет. Курсът ще следва практичен, интерактивен метод, който да набляга на четенето, превеждането и разбирането на текста, без да се задълбочава в граматическите подробности на езика, и на трудовете на масоретите, които правят обикновено изучаването на еврейския език толкова трудно.

  В края на този курс вие ще можете:

  ·Да четете свободно и сравнително леко еврейския текст.

  ·Да познавате достатъчен думи и основните граматически правила на езика, за да можете да разбирате най-лесните пасажи на Стария завет, без помощта на речник.

  ·Да разпознавате често срещани литературни изрази и форми в еврейския текст, с което да обогатите разбирането ви за смисъла на Стария завет, красотата на текста и духовното му значение.

  Курсът ще се провежда в петък от 18 до 21 часа или в  събота от 9:30 до 11:30, два пъти в месеца от началото на октомври 2015 г. до края на юни 2016 г. на адрес гр. София, ул. Антим I, №14, ет. 6.

  Курсът ще води Жоел  Широн, който е завършил Баптистко библейско училище в Алгранж, Франция - 1991 г. и  IBTS Прага, специалност Еврейски и старозаветен разказ - 2005 г. От 1993 г. е мисионер в България. Освен това има ниво Д по еврейски онлайн към Йерусалимския университет.

  Телефон за записване и информация: 02/9571115 и  GSM 0898846585.

  Висше Духовно Училище „Св. Тривелий"

  Въведение в Новия завет

  Програма на курса

  Преподавател: Мартин Хачикян Мтел 0888535359 Глобул 0895660632

  email: hachikyan@gmail.com skype: martin.hachikyan

  Описание на Курса:

  Курсът Въведение в Новия завет е преглед на всички Новозаветни книги с обзор на историческата, културната, политическата и религиозната обстановка на Новия завет. Изучаването ви трябва да се фокусира върху събития от живота на Христос а също така и на някои основни богословски въпроси. Основната книга, върху която ще се готвите е „Светът на Новия завет" на Мерил Тени. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте, а пишете или се обадете на посочения телефон. С радост ще ви помогна

  Цели на курса:

  След завършването на курса студентът трябва де е в състояние да:

  А. Опише трите главни ери на първия християнски век.

  Б.Определи в коя ера различните части на Новия завет са били писани.

  В. Възпроизведе ключова дума за всеки Новозаветен документ и накратко да опише съдържанието му.

  Г. Опише авторите на всяка част от Новия завет, доколкото са известни.

  Д. Да тълкува частите от Писанието, разгледани в този курс.

  Е. Приложи някои области от Новозаветното учение, които преди това не е прилагал в своя живот.

  Ж. Прогласи и обясни благата вест на Исус Христос и апостолското учение от документ на Новият Завет с по-голяма яснота и разбиране.

  Учебници:

  А. Библия

  Б. Мерил Тени, Преглед на Новия завет

  В.

  Задания:

  А. Прочетете поне веднъж Новия завет (Ще бъдете питани дали сте го прочели на крайния изпит).

  Б. Прочетете „Светът на Новия завет” от Мерил Тени. (Също ще бъдете питани дали сте го прочели на крайния изпит).

  В. Напишете пет страници (А4 напечатани или 7 - ръкописни) „Как културната и историческа обстановка на Новия завет ми помага да го разбирам по-добре"- дайте примери.

  Крайният срок за предаване на всички задания е крайният изпит.

  Оценяване:

  Краен изпит  60%

  Проект върху Културната и политическа обстановка на НЗ 40%

  Във всяко човешко общество срещаме религията под определена форма. Психология на религията като наука изучава връзката между  формите под които се проявява религиозността и известните психологически процеси. Основни форми на религиозността са: възгледи (например търсене на смисъл в живота), религиозен начин на живот (например: молитва, медитация, мистика, процесии и т.н.) и религиозни преживявания  или опитности.
  Психология на религията като академична дисциплина е емпирична наука, която базира изводите си върху материал от
  наблюдения. Този материал се изследва, анализира и тълкува от гледна точка на различните известни теории. Въпреки това все още е много трудно да се изследват тези процеси и да се отговори еднозначно на въпроса: Какво е религията
  всъщност? Една от най-важните причини е, че религията е част от най-личната и интимна сфера на човешкия живот и това също трябва да се има предвид при изучаването на психология на религията. Дисциплината е във връзка с  Педагогика, Психология, Педагогическа психология и Социология.


  Описание на курса

  Въведението в Стария завет е преглед на по-стария (или първия) завет. Тази първа основна част от светите писания започва с началото на земята и създаването на човека. Както ще видим от нашето изучаване първата част от книгата Битие се занимава със сътворението и историята на човечеството.След като Бог призовава Авраам и го отделя (Битие 12) останалата част от Стария завет е историята на Еврейската (израелска) нация.

  В нашето изучаване всички части на Стария Завет ще бъдат разгледани така че студентите да разберат историческата обстановка на тази част от Библията, географското разположение на областта, за която ще говорим и културната среда на евреите и на народите, обкръжаващи Израел.

  Ще се разглеждат и времето и местата, за да може студентите да разберат дължината на времето между Битие и Малахияи времето на основните части от историята на народа на Израел и тяхното взаимоотношение с околните народи.

  Накратко ще се разгледат плановете на повечето книги от Стария завет, както и авторите на всички книги.

  Различните учени имат различни възгледи за авторството и за времето на написване на различните части на Стария завет.Някои от тези различия ще бъдат споменати, но времето няма да ни позволи за по-широко разглеждане на всички възгледи. Учебникът, който ще използваме „Въведение в Стария завет от Глисън Арчър се занимава с някои от тези проблеми.

  Старият завет е много важен за разбирането на Новия завет. Историята  на изкуплението идва чрез Стария завет и ни помага да разберем Божия план за неговите хора и идването на обещания Месия. Без разбирането на Стария завет, тълкуванието на Новия завет би бил непълен.

  Няколко части от стария завет са пророчески. Като стигнем до тези части на пророчески писания, ще изучаваме някои от тези предсказания, но  по-голямата част ще се наложи да ги оставим за по-нататъшно изучаване в други курсове.

  Основни цели

  При завършването на този курс, студентът трябва:

  Да има основно познание за общата композиция и съдържание на Стария завет.

  Да има обща представа за всяка книга от Стария завет.

  Да има общо представа за историческия и географски контекст на Близкия изток.

  Да познава основната хронология на Стария завет.

  Да положи добра основа за историческо, литературно и богословско изучаване на Библията.

  Да знае наизуст подредбата на книгите от Стария завет в българката Библия.

  Учебници:

  Арчър, ГлисънЛ.  Въведение в Стария завет, Нов човек, София.

  Йенсен, Ървинг,Преглед на Стария завет, Нов човек, София.

  Рей Стедман,Приключения през Библията, Нов човек, София

  Има много други книги и части от тях са достъпни в Интернет.

  Constable, Thomas, Complete Bible Commentary достъпна на английски наwww.soniclight.com

  Това е добър евангелски коментар с исторически контекст и въведение за всяка книга от Библията.

  Keathley, J. Hampton, Concise Old Testament Survey, at www.bible.org

  Задания

  1.Научете подредбата на книгите в Стария Завет според българската Библия и бъдете готови да ги напишете на последния изпит.

  2.Прочетете следните книги от Стария завет: Битие; Изход; Числа; Исус Навиев, 1 и 2 Царе, Ездра, Неемия, Данаил, 12-те малки пророка.

  3.Изберете един от следните хора и направете изучаване на този човек. Напишете най-малко две страници за този човек.

  Кайн, Ной, Авраам, Яков, Йосиф, Аарон, Мириам, Рут, Неемия, Ездра, Исус Навиев, Самсон, Сара, Рахил, Мелхиседек, Валлам, Самуил, Езекия, Йосия, Илия, Елисей.

  Включете във вашето изследване семейна среда, силни страни и слабости, уроци от техния живот, жизнени характеристики, важни стихове.

  4.Прочетете учебника на Глисън Арчър за контекста на съответните части на курса и като източник на информация за другите задания.

  Прочетете в частта на общото въведение:

  Боговдъхновеността на Стария Завет

  Еврейските ръкописи и ранните версии

  Авторството на Петокнижието

  Археологически свидетелства от древността за Петокнижието.

  Прочетете в специалните въведения

  Въведение в еврейската поезия

  Книгите на Мъдростта: Йов и пророците

  Еклесиаст и Песен на песните

  5.Използвайте конкорданс и разгледайте всички препратки към „Ангел на Господав Стария заветt. Напишете курсова работа от две страници обяснение за това, което вярвате за личността на този ангел.

  6.Изберете една от следните теми и напишете 2 или 3 страници върху темата.

  a.Какво е значението на името Яхве (Господ) за нашето разбиране върху книгата на Изход?

  b.Как книгата Числа описва Моисей? Как тя описва Яхве (Господ)?

  c.Изучете обетът на Йефтай. Какво направи той да изпълни обета си? Какво според вас направи за да принесе дъщеря с в жертва?

  d.Изучете молбата на Гедеон за „руно” от Бога. Правилно ли е да се изисква „руно”, за да се разбере Божията воля? Обосновете вашия отговор.

  e.Племето на Юда е било избрано за царската линия, чрез която Месия е дошъл на света. Защо Юда е бил избран, а не линията на Рувим (първородният на Яков)?

  f.Кои са важните моменти на сходства и различия между заветът с Авраам (Битие 12 и 15) и заветът с Давид (1 Царе 7)?

  g.По какъв  начин Неемия е добър пример за вършене на Божията работа от административна перспектива? Има ли показание добри водачески практики и какви са те?

  h.Обсъдете пасажът от Малахия за даването и десятъка (Малахия 3:8 -12) и приложението им относно материалното благосъстояние. Дали даването на десятък е приложимо днес за църквата? Ако да, защо? Ако не, защо?

  i.Как може информацията придобита от книгата Йов да бъде използвана за утешаване на хора, които страдат?

  j.Какво означава "страх от Боав книгата на Притчите? Как това се съотнася с поучението върху законът на Моисей?

  7.Студенти магистърска програма:

  a.В добавка към заданията за бакалаврите, всеки който следва магистърската програма.

  Напишете 5-7 страници върху „естеството на завета на Авраами неговото значение за Израел и за нас днес. Как и към кого този завет е бил повторен? Какво взаимоотношение и Заветът на закона (чрез Моисей) и заветът с Давид имат със завета към Авраам?

  Оценяване:

  Краен изпит                                   50%

  Изучаване на характер15%                             

  Работа върху Ангел на Господа         15%

  Курсов проект                                    20%      

  План за курса:

  1.Светът на Стария завет (Карти)

  2.Хронология на Стария завет

  3.Контекст на Стария завет и Културите

  4.Петокнижието (Битие - Второзаконие)

  5.Исторически книги (Исус Навиев - Йов)

  6.Поетичните книги

  a.Видове Псалми

  b.Видове на Еврейски паралелизъм

  c.Класификация на Псалмите

  d.Въведение към Притчите

  e.Йов: Основни теми и познаването на Бог чрез противопоставяне

  7.Планове на всички Старозаветни книги

  8.Планове на пророческите книги

  a.Пророците и пророческата литература

  b.План и Теми в Исая

  c.Еремия и Езекийл - Планове и теми

  d.Данаил - План и Тема

  e.12 малки пророци

  Краен изпит: Всички задания трябва да са завършени и предадени на крайния изпит. Датата на крайния изпит ще бъде решена и обявена в клас.

  Пастирско богословие

  София, 22-26юни

  Франк Лисен

  Описание на курса:Ще изучаваме основните белези и дейности на църквата, а също така и живота и ръководството на пастир или водач на служение. Фокусът ще бъде да се осмислят библейските данни за тези въпроси. Курсът ще включва лекции, дискусии между студентите и няколко упражнение. Наблегът ще бъде върху практическото приложение.

  1.Църквата

  1.1.Дефиниция + метафори

  Основни белези

  1.2.Тайнствата

  1.3.Църковна дисциплина

  1.4.Водачество

  Основни практики

  1.5.Поучение и проповядване

  1.6.Евангелизиране

  1.7.Ученичество

  1.8.Общение

  1.9.Поклонение

  1.10.Служение: Духовни дарби

  1.11.Мисии

  1.12.Даване и финансово обезпечаване

  2.Пастирът/Водачът на служение

  2.1.Духовен живот и водачество

  2.2.Характер

  2.3.Самодисциплина

  2.4.Процесът на взимане на решения

  2.5.Развиване на екипа и водачите

  2.6.Разрешаване на конфликти

  2.7.Развиване на философия на служение

  2.8.Разработване на план за проект

  Процес на църковен растеж

  Тук ще качваме документи, които са важни за вас

  Изучаването на дисциплината „Тълкуване на Стария завет 1" има за цел  студентите да бъдат запознати със съдържанието на Старозаветните книги от гледна точка на съвременната херменевтика. Този курс подпомага останалите дисциплини свързани със Стария Завет и създава умения за съвременно тълкуване на Старозаветния текст.  УЧЕБНА ПРОГРАМА

  по дисциплината: ВЪВЕДЕНИЕ В БИБЛЕЙСКА ХЕРМЕНЕВТИКА

  Преподавател: Георги Гърдев, контакт: ggardev@gmail.com

  ХЕРМЕНЕВТИКАТА е наука и изкуство за тълкуване, обикновено прилагана към древната литература. Това е основен курс, който разглежда как херменевтиката се прилага към Библията. Шейсетте и шест книги на Библията са най-добре доказаните древни текстове, познати на човека. Библията със сигурност е един от най-влиятелните древни текстове, преведена на повече съвременни езици от която и да е друга книга в човешката история. Този курс включва въведение към предмета херменевтика, същността на тълкуването, история на тълкуването, предположенията, с които пристъпваме към тълкуването, една цялостна методология за тълкуване (използуваща както синтетичния, така и аналитичния метод), както и излагане на някои особени проблеми.

   

  A.ЦЕЛИ НА КУРСА:

  ·Студентите да разберат уникалността на Библията и от там нуждата от сериозен подход при нейното тълкувание

  ·Да са запознати с историческото развитие на науката библейска херменевтика

  ·Да научат особеностите на библейската херменевтика

  ·Да се запознаят с различните жанрове на Библията и техните особености при тълкуванието

  ·Да се научат сами да тълкуват Словото чрез използването на граматико-културният-исторически херменевтичният метод и правилното използване на помощни материали

   

  B.ПРОГРАМА

  1. Херменевтика, екзегетика, тълкувание - определение. Прилики и разлики. Цели и мястото на Херменевтиката в изучаване на Библията.
  2. Библията

  ·боговдъхновение на Словото - теории.

  ·Външни и вътрешни доказателства за боговдъхновеността на Писанието. 

  ·Канон - как стана така, че имаме тези 66 книги.

  3.Бърз исторически преглед на развитието на Херменевтиката.

  ·древно-еврейска херменевтика - алегория, мидраш, пешер (100B.C.-100A.D.)

  ·новозаветна херменевтика - алегория, типология (100 A.D.)

  ·патристична (ранно-християнска) херменевтика - разлика между Антиохийското, и Александрийското тълкувание, Августин Блаженни,

  ·функционалнаТипологична,  Авторитетна,  Алегорическа, Историческо - граматическа (100A.D.-500.B.C)

  ·средновековна херменевтика (600-1500 A.D.) - буквално, алегорично, морално и анагогическо тълкувание

  ·херменевтиката на реформаторите - (1500-1800) - историко-граматичен подход

  4.Сериозно четене на текста - основа на тълкуванието

  ·изречения - повтарящи се думи, контрасти, сравнения, изброяване, прина-следствие, тропи, съюзи, глаголи, местоимения

  ·параграфи - от общо към конкретно, въпроси-отговори, диалог, условни клаузи, човешко и божие действие, емоционални термини, тона на текста

  ·пасажи - перикоп, връзка между параграфите в пасажите (епизоди), повратна точка, редуване, хиастична структура, инклузио.

  ·Упражнение

  5.Изследване на историко-културният контекст - Sitz im Leben

  ·автор

  ·първите слушатели/читатели

  ·география - топография, обичаи (културни и религиозни)

  ·опасности при изучаването на културно-историческият контекст

  ·упражнение

  6.Какво носим със себе си, когато четем и тълкуваме Библейският текст

  ·предварителни асоциации

  ·упражнение

  7.Литературен контекст - 

  ·какво е литературен жанр

  ·заобикалящ контекст - как да го определим

  ·непосредствен контекст

  ·опасност от пренебрегване на литературният контекст

  ·упражнение

  8.Изучаване на думи     

  ·Често правени грешки при изучаване на думите

  ·Упражнение

  9.Тълкувание и приложение - 

  ·кой-контролира значението?

  ·Как да приложим това, което сме научили от текста

  ·упражнения

  10.Ролята на Святият Дух в херменевтичният процес

  ·Св. Дух като божествен автор на Писанието

  ·можем ли да разберем Библията без работата на Св Дух

  ·Работата на Духа в християнският херменевт

  11.Тълкувание на НЗ - Послания

  ·характеристика, съдържание и форма

  ·Как се тълкуват посланията - практична част

  12.Тълкувание на НЗ - Евангелията 

  ·характеристика, особености и форма

  ·Притчи

  ·Упражнение

  13.Тълкувание на НЗ - Откровение

  ·Четири теории на тълкувание

  ·особености на апокалиптичната литература - откровение, пророчество

  ·исторически контекст, жанр, цел на написване

  ·тълкувание на откровение - практична част

  14.Тълкуване на СЗ - 

  ·тълкувание на Закона

  ·тълкувание на СЗ закон през призмата на НЗ учения

  ·упражнения

  15.Тъклувание на СЗ - 

  ·поезия,

  ·пророци

  ·литература на мъдростта

  16.Как се пише екзегетична/курсова работа

  C.ОЦЕНЯВАНЕ: Оценяването ще се определи от няколко фактора описано по-долу:

  i.Курсов проект - Предвижда се по време на семестъра разработване на един главен проект, като се използува синтетичния и аналитичния метод върху един библейски стих, който е предварително избран от студента от общо четири стиха, предложени от преподавателя.

  i.Присъствие: Присъствието на лекциите е задължително, като 10% от общата оценка ще бъде въз основа на присъствието.

  ii.Участие по време на лекциите: По време на лекции и упражнения ще има контакт с аудиторията чрез контролни въпроси. Нередовното присъствие на лекции ще доведе до намаляване на крайната оценка.

  iii.Изпит - Изпитът включва отговори на въпроси, съобразно материала от лекциите под формата на кратки есета, избор между вярно и невярно, както и избор измежду няколко дадени отговора. Ако окончателният изпит не бъде взет успешно, може да се повтори. Новата оценка напълно замества старата.

  iv.Формиране на крайната оценка - Крайната оценка (100%) се определя на базата на:

  ØКурсова работа - 35 %

  ØПрисъствие - 10%

  ØУчастие - 25%

  ØИзпит - 40%

  D.ЛИТЕРАТУРА ЗА ЧЕТЕНЕ:

  a.Задължители

  Библията - Българско Библейско Дружество - протестантски превод (2010г)

  Фии, Гордън, Екзегетика на Новия завет, София, Нов Човек, , 2002. (да се четат само глави 1 /9-56стр/ и 3 /144-165 стр./)

  Стюадт, Дъглас,Екзегетика на Стария Завет, Нов Човек, София, 2003 ( да се четат само 8-53стр, и 89-110стр)

  Fee, Gordon D.and Stuart, Douglas, How to Read the Bible for All Its Worth, Grand Rapids, Zondervan. 2003 (частично преведена на БГ и може да се намери в .pdf формат)

  b.Незадължителна литература

  Thiselton, A.New Horizons in Hermeneutics.Grand Rapids, MI, Zondervan, 1992.

  Corley, B. Lemke, S. Lovejoy, G. Biblical Hermeneutics, B&H Academic, Nashville, TN, 2002.

  c.Помощни материали

  Старогръцко-български речник на Новия Завет с номерация на думите по Джеймс Стронг, София, Госпъл, 2010

  Новият Завет. Старогръцко-Български дословен превод с номерация на гръцките думи по Джеймс Стронг. София, Госпъл, 2011.

  Нов библейски речник, София, Нов Човек, 2007

  Библейски конкорданс на ревизираното издание на Библията 2000 г., София, Нов Човек, 2000.

  Историята на Йона е известна. В нея се разказва за един пророк и една голяма риба. Дали това е всичко? Този курс ще изследва книгата на Йона, за да ни помогне да видим какво е в сърцето на Бога и как можем да имаме и ние такова отношение. Целта ни ще бъде да се преобразяваме и да ставаме повече като Христос, като изучаваме Неговото Слово.

  Курсът ще включва принципи за това как да изучаваме Библията и особено как да изучаваме старозаветното повествование в светлината на цялата Библия. Тези принципи ще бъдат приложени чрез дискусия и работа в групи, за да може да разберем по-добре целта на книгата на Йона и да бъдем преобразявани чрез нея и да можем да научим другите хора.

  Въведение в Стария завет 2016

  Програма

  Описание на курса

  Въведението в Стария завет е преглед на по-стария (или първия) завет. Тези книги също се наричат и Еврейско Писание. Тази първа основна част от светите писания започва с началото на земята и създаването на човека. Както ще видим от нашето изучаване първата част от книгата Битие се занимава със сътворението и историята на човечеството.След това Бог призовава Авраам и го отделя (Битие 12), а останалата част от Стария завет е историята на Еврейската (израелска) нация.

  В нашето изучаване всички части на Стария завет ще бъдат разгледани така че студентите да разберат историческата обстановка на тази част от Библията, географското разположение на областта, за която ще говорим и културната среда на евреите и на народите, обкръжаващи Израел.

  Ще се разглеждат и времето и местата, за да може студентите да разберат дължината на времето между Битие и Малахияи времето на основните части от историята на народа на Израел и тяхното взаимоотношение с околните народи.

  Накратко ще се разгледат плановете на повечето книги от Стария завет, както и авторите на всички книги.

  Различните учени имат различни възгледи за авторството и за времето на написване на различните части на Стария завет.Някои от тези различия ще бъдат споменати, но времето няма да ни позволи за по-широко разглеждане на всички възгледи. Учебникът, който ще използваме „Въведение в Стария завет от Глисън Арчър се занимава с някои от тези проблеми.

  Старият завет е много важен за разбирането на Новия завет. Историята  на изкуплението идва чрез Стария завет и ни помага да разберем Божия план за неговите хора и идването на обещания Месия. Без разбирането на Стария завет, тълкуванието на Новия завет би бил непълен.

  Няколко части от стария завет са пророчески. Като стигнем до тези части на пророчески писания, ще изучаваме някои от тези предсказания, но  по-голямата част ще се наложи да ги оставим за по-нататъшно изучаване в други курсове.

  Основни цели

  При завършването на този курс, студентът трябва:

  Да има основно познание за общата композиция и съдържание на Стария завет.

  Да има обща представа за всяка книга от Стария завет.

  Да има общо представа за историческия и географски контекст на Близкия изток.

  Да познава основната хронология на Стария завет.

  Да положи добра основа за историческо, литературно и богословско изучаване на Библията.

  Да знае наизуст подредбата на книгите от Стария завет в българката Библия.

  Учебници:

  Арчър, ГлисънЛ.  Въведение в Стария завет, Нов човек, София.

  Йенсен, Ървинг,Преглед на Стария завет, Нов човек, София.

  Рей Стедман,Приключения през Библията, Нов човек, София

  Има много други книги и части от тях са достъпни в Интернет.

  Constable, Thomas, Complete Bible Commentary достъпна на английски наwww.soniclight.com

  Това е добър евангелски коментар с исторически контекст и въведение за всяка книга от Библията.

  Keathley, J. Hampton, Concise Old Testament Survey, at www.bible.org

  Задания

  1.Научете подредбата на книгите в Стария Завет според българската Библия и бъдете готови да ги напишете на последния изпит.

  2.Прочетете следните книги от Стария завет: Битие; Изход; Числа; Исус Навиев, 1 и 2 Царе, Ездра, Неемия, Данаил, 12-те малки пророка.

  3.Изберете един от следните хора и направете изучаване на този човек. Напишете най-малко две страници за него.

  Кайн, Ной, Авраам, Яков, Йосиф, Аарон, Мириам, Рут, Неемия, Ездра, Исус Навиев, Самсон, Сара, Рахил, Мелхиседек, Валлам, Самуил, Езекия, Йосия, Илия, Елисей.

  Включете във вашето изследване семейна среда, силни страни и слабости, уроци от техния живот, жизнени характеристики, важни стихове.

  4.Прочетете учебника на Глисън Арчър за контекста на съответните части на курса и като източник на информация за другите задания.

  Прочетете в частта на общото въведение:

  Боговдъхновеността на Стария Завет

  Еврейските ръкописи и ранните версии

  Авторството на Петокнижието

  Археологически свидетелства от древността за Петокнижието.

  Прочетете в специалните въведения

  Въведение в еврейската поезия

  Книгите на Мъдростта: Йов и пророците

  Еклесиаст и Песен на песните

  5.Използвайте конкорданс и разгледайте всички препратки към „Ангел на Господав Стария заветt. Напишете курсова работа от две страници обяснение за това, което вярвате за личността на този ангел.

  6.Изберете ЕДНА от следните теми и напишете 2 или 3 страници върху темата.

  a.Какво е значението на името Яхве (Господ) за нашето разбиране върху книгата на Изход?

  b.Как книгата Числа описва Моисей? Как тя описва Яхве (Господ)?

  c.Изучете обетът на Йефтай. Какво направи той да изпълни обета си? Какво според вас направи за да принесе дъщеря с в жертва?

  d.Изучете молбата на Гедеон за „руно” от Бога. Правилно ли е да се изисква „руно”, за да се разбере Божията воля? Обосновете вашия отговор.

  e.Племето на Юда е било избрано за царската линия, чрез която Месия е дошъл на света. Защо Юда е бил избран, а не линията на Рувим (първородният на Яков)?

  f.Кои са важните моменти на сходства и различия между заветът с Авраам (Битие 12 и 15) и заветът с Давид (1 Царе 7)?

  g.По какъв  начин Неемия е добър пример за вършене на Божията работа от административна перспектива? Има ли показание добри водачески практики и какви са те?

  h.Обсъдете пасажа от Малахия за даването и десятъка (Малахия 3:8 -12) и приложението им относно материалното благосъстояние. Дали даването на десятък е приложимо днес за църквата? Ако да, защо? Ако не, защо?

  i.Как може информацията, придобита от книгата Йов, да бъде използвана за утешаване на хора, които страдат?

  j.Какво означава "страх от Боав книгата на Притчите? Как това се съотнася с поучението върху закона на Моисей?

  7.Студенти магистърска програма:

  a.В добавка към заданията за бакалаврите, всеки който следва магистърската програма.

  Напишете 5-7 страници върху „естеството на завета на Авраами неговото значение за Израел и за нас днес. Как и към кого този завет е бил повторен? Какво взаимоотношение и Заветът на закона (чрез Моисей) и заветът с Давид имат със завета към Авраам?

  Оценяване:

  Краен изпит                                   50%

  Изучаване на характер15%                            

  Работа върху Ангел на Господа         15%

  Курсов проект                                    20%      

  План за курса:

  1.Светът на Стария завет (Карти)

  2.Хронология на Стария завет

  3.Контекст на Стария завет и Културите

  4.Петокнижието (Битие - Второзаконие)

  5.Исторически книги (Исус Навиев - Йов)

  6.Поетичните книги

  a.Видове Псалми

  b.Видове Еврейски паралелизъм

  c.Класификация на Псалмите

  d.Въведение към Притчите

  e.Йов: Основни теми и познаването на Бог чрез противопоставяне

  7.Планове на всички старозаветни книги

  8.Планове на пророческите книги

  a.Пророците и пророческата литература

  b.План и теми в Исая

  c.Еремия и Езекийл - Планове и теми

  d.Данаил - План и Тема

  e.12 малки пророци

  Краен изпит: Всички задания трябва да са завършени и предадени на крайния изпит. Датата на крайния изпит ще бъде решена и обявена в клас.

  Д-р Кейти Патерсон ще води сесии 1 & 4, като ще разгледа Депресията от медицинска перспектива и следните теми:
  • Какво имаме предвид, когато използваме думата "депресия"?
  • Диагноза ли е депресията? И има ли полза от нея?
  • Как се идентифицира и диагностицира депресията?
  • Какви са най-честите причините за депресията?
  • Да говорим ли за самоубийство?
  • Какво лечение е подходящо при депресия?
  • Трябва ли християните да използват лекарства за депресия?
  • Как може църквата да се грижи по-добре за хората, страдащи от депресия?
  • Съветване на хора, преминаващи през депресия
  Д-р Дан Патерсон в сесии 2 & 3 ще разгледа и представи богословската позиция по следните теми:
  • Библията и депресия
  • Антропология и депресия
  • Сърцето и депресия
  • Божият план за спасение и депресия
  Четвъртък и петък вечерта доц. Чавдар Хаджиев ще разгледа следните теми:
  Тема 1: Съвременни виждания за пола и сексуалността
  Биологична определеност и културни проявления на пола
  Промени в съвременните виждания за хомосексуализма
  Тема 2: Възгледи за секса в древния свят и в Библията
  Секс, политика и поклонение
  Място и роля на жените
  Тема 3: Хомосексуализмът в Стария Завет
  Битие 19 и Съдии 19
  Левит 18-20 гл.
  Тема 4: Хомосексуализмът в Новия Завет
  Римляти 1 гл.
  В събота сутринта д-р Камелия Славчева ще ни запознае с основните принципи на съветническия процес, а след обяд д-р Дан Патерсон ще проведе обобщаваща дискусия с въпроси и отговори по темата.

  Развитие на семейните отношения - д-р Владимир Бостанджиев

  18-20.10.2018

  Курс: Духовни вярвания и практики

  Преподавател: Проф. дфн Владимир Градев

  Кратка анотация

  Ще бъдат задълбочено изследвани различните употреби многобройни вариации на религиозния опит, като се обърне особено внимание на разширяването на неговото поле през XX век. Ще бъдат внимателно разгледани въпросите за природата на вярата и духовния опит, за тялото и езика, за психопатологията и въображаемото, което ще позволи да се постави въпроса за претенцията за истинност и да се обсъди проблема за универсалността на религиозния опит в познанието на Бога и човека.  Това ще позволи също да се разгледа проблема за нормативния статут на мистиката в политически, морален, културен и собственно религиозен план.

  Очаквани резултати:

  Студентите усвояват определен обем знания за спецификата, основните понятия, проблеми и направления на духовните вярвания и практики.

  Ще могат аргументирано да интерпретират основните измерения на религиозния опит.

  Учебно съдържание

  1. Що е вяра?

  2. Природата на религиозния опит

  3. Подходи към релиозния опит: конфликт на интерпретациите.

  4. Уилям Джеймс и изучаването на религиозния опит

  5. Религиозният опит като психопатология: Фройд и Юнг

  6. Молитва

  7. Поклонничество

  8. Опитът на монашеството

  9. Тяло и език

  10. Духовни упражнения и медитация

  11. Въображаемо, психопатология, религиозен опит и мистика

  12. Християнската мистика: католицизъм и православие

  13. Не-религиозни форми на духовния опит

  14. NewAge и нови религиозни движения

  15. Съвременни измерения на духовния опит

  Библиография

  Свети Августин, Изповеди

  Жорж Батай, Еротизмът

  Якоб Бьоме, Аврора

  Симон Вейл, Дух и любов

  Уилям Джеймс, Разнообразните форми на религиозния опит

  Майстер Екхарт, Проповеди и Трактати

  Владимир Лоски, Мистическото богословие на Източната църква

  Блез Паскал, Разум и вяра

  Псевдо-Дионисий Аеропагит, За Божествените имена

  Паул Тилих, Мъжеството да бъдеш

  Тереза Авилска: Пътят към съвършенството

  Тереза Лизийска, Историята на една душа

  Тома Кемпийски: Подражание на Христа

  Емануел Сведенборг, Небе и ад

  Курс: Съвременните морално-етически предизвикателства пред християнството.(Морално развитие и идентичност) 

  Програмата "Духовно развитие" на Висше духовно училище "Свети Тривелий" продължава с курса „Съвременните морално-етически предизвикателства пред християнството. (Морално развитие и идентичност)" с лектор - един от най-изтъкнатите специалисти в България - проф. д.ф.н. Калин Янакиев ( 31.03-02.04.2014 - целодневно от 09:00 до 17:00ч.). Свободните места са ограничени, а записването става чрез предварителна регистрация на alexmail@abv.bg  (като изпратите своите име, тел. и e-mail). Срокът за ползване на намалена такса (70лв.) е при предварително плащане до 28.03.2014г.  Редовната такса за цялото обучение е в размер на 90 лв. Таксата за 1 ден е 35 лв. Всички участници ще имат право на безплатен достъп до аудио и видеозаписите след края на курса, а всички записали се като студенти за цялата програмата „Духовно развитие" - имат възможност да получават диплома за висше образование степен „магистър" с професионална квалификация: консултант по проблеми на духовното развитие.

  Професор Калин Янакиев е доктор на философските науки, богослов и културолог. Преподавател във Философския факултет на СУ ''Св. Климент Охридски'' по средновековна култура и християнска философия, а също и във Философско-исторически факултет на Пловдивския университет, както и в НАТФИЗ. Главен редактор на списание ''Християнство и култура''.

  Анотация

  Лекционният курс разглежда темите свързани с моралността и моралното развитие. Представени са разбиранията на З.Фройд, М.Хофман, Ж.Пиаже, Л.Колбърг и Н. Айзенберг. Представени са също и дебатите около моралното мислене, емоции и поведение. Разгледани са разбиранията на А.Колби и У.Деймън, и А.Бласи върху моралната идентичност и моралната мотивация, както и възможностите за тяхното изследване. Разгледани са също и отношенията между морално развитие, духовно развитие и идентичност, както и участието на християните в обществото.

  Предстоящи курсове:

  ØМетодология на психологичните изследвания, с проф. Енчо Герганов: 10-12.03.

  ØДуховност и духовно развитие, с проф. Георги Каприев: 10-14 юни 2014

  ØДуховни вярвания и практики, с проф. Владимир Градев: 01-03 октомври 2014

  ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

  тел: 02/9571115,  0895296050; e-mail:: info@trivelius.comwww.trivelius.com

  Адрес: гр. София, ул. „Антим І" № 14, ет. 6   (ВДУ „Св. Тривелий")

  Description: D:\Alex-slujebno PC 12.2013-01.2014\Alex - 30.01.2014\VDU Duhovno RAZVITIE docs\Blak.jpgБлейк Раймър

  Съветник и понастоящем ръководител на „Grace Link”,

  щата Алабама.

  Духовност и благодат

  Анотация

  Курсът „Духовност и благодат" е библейски, фокусиран на Христос, насочен към ученичество и съветничество. Основан е на Галатяни 2:20а "Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен”. Повечето християни знаят, че Христос е умрял за техните грехове, но малцина са учени на новата им самоличност в Христос. Въпреки че са били освободени от наказанието за своите грехове, те все още не преживяват свободата от господството на плътта. Курсът представя библейското виждане на вярващия за себе си. Един от най-съществените въпроси в тази насока е свързан с доктрината за праведността на вярващия и благодатта. Въпросът за закона и благодатта влияе както на нашето приемане, така и на нашата самоличност. Самоличността на вярващия е от особено значение, тъй като исторически на християните се е гледало просто като на простени грешници.

  Практическата част от курса обхваща съветническия процес, като предлага помощ и ръководство при разрешаване на лични, социални и/или психически проблеми и трудности; наставление, обучение, съветване. Основните теми са свързани със зависимостта и съзависимостта, отговорността как здравословно да се грижим за другите, необходимостта да освободим другите да бъдат отговорни за себе си, поведението на съзависимост у съветника, съзависимата плът, динамиката на болката, поемането на отговорност.

  Теми

  Тема 1 - Естеството на плътта

  Тема 2 -Размененият живот

  Тема 3 - Пътуване до Кръста

  Тема 4 - Самоличността на вярващия

  Тема 5 - Победата на вярващия

  Тема 6 - Да живеем Разменения живот

  Тема 7 - Съветнически процес

  Въведение в професионалното консултиране

  Анотация

  Лекционния курс представя въведение в същността на индивидуалното консултирането като процес, техники за намеса, роля на консултанта, формулиране на заявката и договаряне на помощта според видовете клиенти. Курсът се състои от две части като първата е насочена повече към процеса на консултирането, а втората част към процеса на интервюиране и проучване като ще се отдели време за развитие на уменията за интервюиране като основен метод в консултирането.

  Резултати

  успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина  ще знаят:

  ·основните характеристики на консултирането като процес на помагане;

  ·основните нагласи у консултанта и техники за намеси;

  ·видове клиенти и процес на договаряне на помощта;

  ·интервюирането като процес и фази;

  ·базисни познания за основните намеси в консултирането;

  ·основните етични принципи в консултирането и поведението на консултанта.

  успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина  ще могат:

  ·да разпознават основните видове хора (клиенти) в процеса на консултиране;

  ·да водят процеса на консултиране според заявката и да преценят намесите в процеса на консултиране;

  ·да провеждат интервю за договаряне и за оценка/проучване на ситуацията на клиента;

  ·да прилагат базови техники и намеси в консултирането;

  ·да прилагат основните етични принципи в консултативната практика.

  Теми

  Тема 1. Същност на консултирането - нагласи у консултанта, заявка, етапи на консултиране, видове клиенти. /6 часа/.

  Тема 2. Основни техники за намеса в индивидуалното консултиран. /8 часа/

  Тема 3. Интервюирането като процес /2 часа/

  Тема 4. Базови умения за интервюиране и активно слушане /2 часа/

  Тема 5. Основни етични принципи в консултирането /2 часа/

  Теории и техники на консултиране

  Анотация

  Лекционния курс представя въведение в процеса и същността на консултирането, неговите етапи и основни техники за предразполагане на клиента, подкрепа и подходи за промяна на гледната точка. Курсът има за цел да представи две от основните теории, описващи различните етапи и подходи за консултиране като помогне на участниците да се запознаят по-подробно с когнитивния модел и с резилианс подхода в консултирането и подкрепата на хора в криза и минаващи през затруднения.

  Резултати

  успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина  ще знаят:

  ·Основните етапи, през които минава процеса на консултиране;

  ·Базови техники, които се прилагат в целия процес на консултиране;

  ·Теоретичната постановка на когнитивния модела и по-конкретно „АБС” модела в консултирането;

  ·Теоретичната концепция на резилианс подхода при работа с хора, преживели травматични събития.

  успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина  ще могат:

  ·да направят първоначален анализ на ситуацията на клиента, който търси помощ и да формулират работни хипотези за процеса на подкрепа и помагане;

  ·да прилагат техники, които помагат на клиентите да споделят по-лесно за проблемите си, както и техники и подходи, които биха помогнали на клиентите да разширят гледната си точка и да открият алтернативи за справяне със ситуацията, в която се намират;

  ·да използват техники за анализ и оспорване на ирационални убеждения и нездравослони емоции, които пречат на клиентите да се справят с проблемните ситуации, в които попадат и живеят;

  ·да прилагат модела на резилианс подхода и резилианс въпросите в работата си с хора в трудна ситуация и преминали през кризи.

  Теми

  Тема 1. Въведение, същността и етапи на консултирането. Видове клиенти и приемане на заявката. /4часа/

  Тема 2. Основни техники в консултирането през целия процес на подкрепа и промяна. /6 часа/.

  Тема 3. Когнитивен подход в консултирането на хора.  /6 часа/

  Тема 4. Приложението на резилианс подход в консултирането и подкрепата на хора в трудна ситуация и преминали през травматичен опит. /4 часа/

  Литература

  1. Стаматов, Р., Минчев, Б., Психология на човека, Пловдив, 2003

  2. Розенберг, М., Общуване без агресия. Наръчник по ненасилствена комуникация, София, 2007

  3. Петрова-Димитрова, Н., Основи и методи на социалната работа, София, 2001

  4. Либерман, Робърт П., Деризи, Уилям Дж.,Трениране в социални умения за психиатрични пациенти, София, 1999

  5. Резилиансът - да го открием, София, 2007

  6. Шулман, Л., Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи, Невро науки, София, 1992

  7. Андерсон, Джон Р., Когнитивная психология, Минск, 2002

  8. Карнеги, Д., Как да преодолеем безспокойството и да се радваме на живота, София, 1996

  9. Samson, A., Developpersaresilience, Paris, 2008

   

   

  Анотация 
  Лекционният курс разглежда темата за състраданието и алтруизма в контекста на духовния живот и духовното развитие на личността. Състраданието и алтруизма са представени в различните измерения - емоционално-смислово, ценностно, когнитивно и мотивационно. Разгледана е също и връзката между състраданието, любовта и алтруизма и духовната идентичност. 

  Теми 
  Тема 1. Измерения на състраданието и алтруизма. Идеи за състраданието и алтруизма. 
  Тема 2. Състраданието и алтруизма в пространството на духовното развитие и идентичност. 
  Тема 3. Същност на състраданието. Състрадание и любов. 
  Тема 4. Емоционални и когнитивни аспекти на състраданието. Мотвационни измерения на състраданието. 
  Тема 5. Развитие на състраданието. 
  Тема 6. Същност на алтруизма. Идеи за алтруизма. 
  Тема 7. Динамика на алтруистичното поведение. Вътрешни и външни детерминанти. 
  Тема 8. Дебатите около алтруизъм и егоизъм. 
  Тема 9. Форми на алтруистично поведение. Алтруизъм и духовна идентичност. 
  Тема 10. Алтруизъм и научаване. 

  Тук ще качваме информация, която ще ви трябва за вашето дипломиране


  Лекционният курс представя въведение в темата за развитие на детето и юношата като прави преглед върху отделните възрастови периоди в развитието на детето. Ще се спре на специфики в отделните възрастови периоди според различните автори и психологически школи. Курсът има за цел да представи основни концепции за детско-юношеското развитие.  Skip courses

  Courses


  Skip course categories