Историята на Йона е известна. В нея се разказва за един пророк и една голяма риба. Дали това е всичко? Този курс ще изследва книгата на Йона, за да ни помогне да видим какво е в сърцето на Бога и как можем да имаме и ние такова отношение. Целта ни ще бъде да се преобразяваме и да ставаме повече като Христос, като изучаваме Неговото Слово.

Курсът ще включва принципи за това как да изучаваме Библията и особено как да изучаваме старозаветното повествование в светлината на цялата Библия. Тези принципи ще бъдат приложени чрез дискусия и работа в групи, за да може да разберем по-добре целта на книгата на Йона и да бъдем преобразявани чрез нея и да можем да научим другите хора.