Курсът "Богословие на Реформацията" с преподавател д-р Даниел Патерсон се концентрира върху богословието на протестантските реформатори, включително Мартин Лутер, Улрих Цвингли, Филип Меланхтон и Джон Калвин. В него се изучава тяхната теология в историческия и богословския контекст на Европа и католическата църква през петнадесети и шестнадесети век.