Лекционният курс представя въведение в темата за развитие на детето и юношата като прави преглед върху отделните възрастови периоди в развитието на детето. Ще се спре на специфики в отделните възрастови периоди според различните автори и психологически школи. Курсът има за цел да представи основни концепции за детско-юношеското развитие.