Курс: Съвременните морално-етически предизвикателства пред християнството.(Морално развитие и идентичност) 

Програмата "Духовно развитие" на Висше духовно училище "Свети Тривелий" продължава с курса „Съвременните морално-етически предизвикателства пред християнството. (Морално развитие и идентичност)" с лектор - един от най-изтъкнатите специалисти в България - проф. д.ф.н. Калин Янакиев ( 31.03-02.04.2014 - целодневно от 09:00 до 17:00ч.). Свободните места са ограничени, а записването става чрез предварителна регистрация на alexmail@abv.bg  (като изпратите своите име, тел. и e-mail). Срокът за ползване на намалена такса (70лв.) е при предварително плащане до 28.03.2014г.  Редовната такса за цялото обучение е в размер на 90 лв. Таксата за 1 ден е 35 лв. Всички участници ще имат право на безплатен достъп до аудио и видеозаписите след края на курса, а всички записали се като студенти за цялата програмата „Духовно развитие" - имат възможност да получават диплома за висше образование степен „магистър" с професионална квалификация: консултант по проблеми на духовното развитие.

Професор Калин Янакиев е доктор на философските науки, богослов и културолог. Преподавател във Философския факултет на СУ ''Св. Климент Охридски'' по средновековна култура и християнска философия, а също и във Философско-исторически факултет на Пловдивския университет, както и в НАТФИЗ. Главен редактор на списание ''Християнство и култура''.

Анотация

Лекционният курс разглежда темите свързани с моралността и моралното развитие. Представени са разбиранията на З.Фройд, М.Хофман, Ж.Пиаже, Л.Колбърг и Н. Айзенберг. Представени са също и дебатите около моралното мислене, емоции и поведение. Разгледани са разбиранията на А.Колби и У.Деймън, и А.Бласи върху моралната идентичност и моралната мотивация, както и възможностите за тяхното изследване. Разгледани са също и отношенията между морално развитие, духовно развитие и идентичност, както и участието на християните в обществото.

Предстоящи курсове:

ØМетодология на психологичните изследвания, с проф. Енчо Герганов: 10-12.03.

ØДуховност и духовно развитие, с проф. Георги Каприев: 10-14 юни 2014

ØДуховни вярвания и практики, с проф. Владимир Градев: 01-03 октомври 2014

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

тел: 02/9571115,  0895296050; e-mail:: info@trivelius.comwww.trivelius.com

Адрес: гр. София, ул. „Антим І" № 14, ет. 6   (ВДУ „Св. Тривелий")