Курс: Духовни вярвания и практики

Преподавател: Проф. дфн Владимир Градев

Кратка анотация

Ще бъдат задълбочено изследвани различните употреби многобройни вариации на религиозния опит, като се обърне особено внимание на разширяването на неговото поле през XX век. Ще бъдат внимателно разгледани въпросите за природата на вярата и духовния опит, за тялото и езика, за психопатологията и въображаемото, което ще позволи да се постави въпроса за претенцията за истинност и да се обсъди проблема за универсалността на религиозния опит в познанието на Бога и човека.  Това ще позволи също да се разгледа проблема за нормативния статут на мистиката в политически, морален, културен и собственно религиозен план.

Очаквани резултати:

Студентите усвояват определен обем знания за спецификата, основните понятия, проблеми и направления на духовните вярвания и практики.

Ще могат аргументирано да интерпретират основните измерения на религиозния опит.

Учебно съдържание

1. Що е вяра?

2. Природата на религиозния опит

3. Подходи към релиозния опит: конфликт на интерпретациите.

4. Уилям Джеймс и изучаването на религиозния опит

5. Религиозният опит като психопатология: Фройд и Юнг

6. Молитва

7. Поклонничество

8. Опитът на монашеството

9. Тяло и език

10. Духовни упражнения и медитация

11. Въображаемо, психопатология, религиозен опит и мистика

12. Християнската мистика: католицизъм и православие

13. Не-религиозни форми на духовния опит

14. NewAge и нови религиозни движения

15. Съвременни измерения на духовния опит

Библиография

Свети Августин, Изповеди

Жорж Батай, Еротизмът

Якоб Бьоме, Аврора

Симон Вейл, Дух и любов

Уилям Джеймс, Разнообразните форми на религиозния опит

Майстер Екхарт, Проповеди и Трактати

Владимир Лоски, Мистическото богословие на Източната църква

Блез Паскал, Разум и вяра

Псевдо-Дионисий Аеропагит, За Божествените имена

Паул Тилих, Мъжеството да бъдеш

Тереза Авилска: Пътят към съвършенството

Тереза Лизийска, Историята на една душа

Тома Кемпийски: Подражание на Христа

Емануел Сведенборг, Небе и ад