В курса „Догматичното богословие I” ще изучаваме някои от основните доктрини, които съставляват християнската вяра. Първо ще започнем с изследване на догматичното богословие като дисциплина и по-специално на различните методи, които са на наше разположение за тази задача. След това ще разгледаме доктрините за Откровението и Божия характер и качества. Ще завършим, като изследваме човечеството в началото и като обърнем внимание на падението. Ние не само ще се стремим да утвърдим библейска позиция по тези доктрини, но и ще започнем критичен диалог с онези, които опровергават подобни възгледи. И накрая, този курс засяга живота на вярващия човек, а не се отнася до абстрактно знание. Затова ще се съсредоточим върху това как догматичното богословие изгражда и екипира християнина и следователно църквата, за да прослави Бог в света.

Този курс ще подготви студентите да:
- Разбират и отстояват основните библейски идеи на обхванатите по време на курса доктринални области.
- Споделят по ясен начин по време на теологичен разговор в рамките на категории, свързани с определена доктрина или доктрини.
- Могат да обобщава доктринална мисъл, за да съобщят начина, по който дадените догми са свързани.
- Продължават да усъвършенстват умението си за критично мислене и да ги прилагат към теологичните проблеми.
- Укрепят доверието си в Писанието.
- Напреднат в пътя си с Бог.
- Се стремят да развият желанието си да споделят истините от Библията на Църквата и света.