Преглед на курса

ПРЕГЛЕД

Всяка седмица в църквите в България се изнасят проповеди.В курса по Омилетика I досега, ние се фокусирахме върху проповядването като задача, чрез която се предава Божието слово, която е насочена към сърцето на проповедника и слушателите му. Също разгледахме и как да структурираме проповедта си.

На курса Омилетика IIние ще надградим върху тази основа, като размишляваме целенасочено върху слушателя. Кой е всеки един от слушателите? Какви са въпросите, които си задава? Кои са страховете и копнежите му? Ще отделим значителна част от времето да схванем какво значи да пораснеш в "секуларнo време” и как проповедниците трябва да обърнат внимание на тази особеност. Също ще наблегнем върху по-практическите аспекти на проповядването - стила на общуване. Те включват как използваме езика на тялото си, жестовете на ръцете, тона, интонацията, силата на говорa и т.н. Накрая ще разгледаме какво означава да направим критика на проповед. Искаме да се научим как да бъдем склонни и отворени да приемем критика за нашето проповядване - но по какви начини и според какви критерии?

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

ТТТози курс ще подготви студентите да:
1.Помислят върху състава на слушателите.
2.Опишат какво значи „секуларна" култура.
3.Разберат гледната точка на хора, които излизат от „секуларни" култури.
4.Обясни стойността на ангажирането на хората в проповедта.
5.Определи ключовите аспекти на доброто поднасяне на проповедта.
6.Оцени нуждата от саморефлексия.
7.Се научи на умението да критикува своята проповед и тази на друг човек.

ОСНОВНА БИБЛИОГРАФИЯ

1. Библейско Проповядване, Хадън Робинсън (Нов Човек)
2. Портрет на Проповедника, Джон Стот (Нов Човек)
3. Проповядване на Божието Слово-Курс по Омилетика, (Нов Човек)
4. Лекции към Моите Студенти, Чарлс Спърджън (Нов Човек)
5. Да се учим да проповядваме, Ахим Хертнер/Холгер Ешман (ЕМЕЦ в България, "ВЕРЕН”)
6. Проповядвай Словото, Алфред Гибс (Нов Човек)
7. Как да Говорим на Младежите, Кен Дейвис (ОМ - Оперейшън Мобилизейшън, Нов Човек)
8. Теория на проповедта, том 1 & 2, Тодор Поптодоров (УИ „Св. Кл. Охридски)
9. Духовния водач, Осуалд Сандърс (Нов човек)
10. Как да печелим приятели и да влияем на другите, Дейл Карнеги (Кибеа)
11. Как да придобием самоувереност и да влияем на другите чрез изкуството да говорим пред публика, Дейл Карнеги (Кибеа)
12. Как бързо и лесно да се научим да говорим пред публика, Дейл Карнеги (Кибеа)
13. Пълен наръчник на уменията за общуване с хората, Сю Бишъп (Наука и Изкуство)