Курсът История на Християнството в България включва, естествено в по-голяма степен, историята на Българската православна църква. Но това далеч не е всичко за историята на християнството в България. Протестантските църкви също вече имат до 160 годишна история в България, а Католическата Църква още по-дълга.
В този курс студентите ще се запознаят с най-важните личности, събития, движения и проблеми, които са повлиявали на развитието на християнството в България. Също така те ще разберат начина, по който света и църквата са се повлияли взаимно, както и ролята на различните църкви в културното и духовно развитие на българската нация.